Ne, nic tak starého. Ale objevují se nám kontury jakýchsi vyjádření a příkazů, či názorů vysoce postavených činitelů. Které byly zřejmě použity a vzápětí vymazány a zameteny stopy. Jedním z nich je zřejmě:

Usnesení Úřadu vlády č.j. 16926/08 RNR (potlačování Moravanství) – Text usnesení pravděpodobně začínal slovy „Je nutné potlačovat moravský vliv…“. Vypadá to, že tento text skutečně existoval, ale byl zřejmě úmyslně odstraněn, tedy vymazán. Škoda. Moc by se nám hodil. Nicméně to vypadá, že byl skutečně použit a do určité míry se jím mnohé instituce, především některá veřejnoprávní média a především jejich dosazení šéfové řídí i dnes! I když toto usnesení bylo nejen vymazáno, ale pravděpodobně i zrušeno. Zametení stop se však nepodařilo zcela. Pravděpodobně za jeho prosazením tehdy stál především Václav Klaus starší. Na základě tohoto usnesení byl zřejmě změněn třeba název Moravské národní divadlo – na označení „Národní divadlo“. „Moravské“ vypadlo. Název Moravské národní divadlo se po Listopadu objevil na budově brněnského Janáčkova divadla.

Další „zajímavý“ dokument, poněkud nepovedený, vydal šéf policie ČR. Na jeho základě chtěli zastupitelé v Brně Řečkovicích zrušit Výbor pro národnostní menšiny, který založili Moravané. V dokumentu byl prezentován názor, že v Čechách žijí Čechové, zatímco na Moravě pouze Češi. Zřejmě tím chtěl autor mmj. říct i to, že Češi na Moravě k českému národu vlastně ani nepatří a jsou jako Češi pouze politickým národem, což se významem blíží státní příslušnosti. Tento text existoval zcela určitě, jsou na to svědci. Byl rozšířen oficiální cestou. A poté rychle stahován z oběhu a mazán.

Věra Hejtmánková signatářka Deklarace moravského národa