Stránky Svobodná Morava jsou volným sdružením moravských aktivistů a promoravských občanských spolků. Vznikl na základě potřeby výměny informací a sjednocování postupů při prosazování obnovy identity a integrity Moravy.