Tak vděk odplácí je známé postesknutí. Čeští představitelé státu, ale i moravští zrádci se chovají přesně v duchu této známé pravdy. „Nikdy si nevyžaduj vděčnost, nevyvolávej ji a tudíž nepomáhej“, protože na to doplatíš. Potvrzuje to historie obou národů českého a moravského. Bez moravského a slovenského národa by zůstal národ český pravděpodobně součástí německého spolkového státu. Jeho dávné kořeny jsou germánské. V průběhu národního obrození, za pomoci Moravanů a Slováků se dostal z německého područí. Ale trpí zhoubnou chorobou – povinností vděku, který nedokáže přijmout, ani vyjádřit. Přesto, že ho od něho nikdo nežádá, chová se jako každý, kdo by měl být vděkem povinován. Bere to jako potupu a proto pomoc, která mu byla dána přehlíží, opovrhuje těmi, kteří mu ji poskytli, místo, aby se s nimi přátelsky dohodl. Tak se nám berou a falšují dějiny, přivlastňují si naše slavné slovanské předky, jelikož Čechy významné slovanské předky nemají. Malost a zakomplexovanost se projevuje v jejich přehlížení a ponižování nás Moravanů jen proto, že jsme jim pomohli.

Nezbývá, než si svá práva vybojovat, nemůžeme spoléhat, že nám bratrsky vyjdou vstříct. Zasíláme Deklaraci na všechny přátele a známé Moravany a Slezany a čtenáře mých knih.

Jaroslava Grobcová, Štramberk, signatářka Deklarace moravského národa