Na Slovensku se přihlásilo při sčítání lidu v loňském roce 1098 občanů k moravské národnosti (jedna národnost) & 951 (jedna ze dvou národností) = 2049.

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-narodnosti/SR/SK0/SR

Při prvním sčítání v roce 1991 se k moravské národnosti na Slovensku přihlásilo 6037 občanů a při předcházejícím v roce 2011 se přihlásilo 3286 občanů

Takový úbytek Moravanů na Slovensku může být pro nás Moravany v České republice větší problém, než si zatím dovedeme představit. Ztrácíme jeden z argumentů pro legislativní uznání moravského národa. Doposud Slovensko, jako sousední stát a člen EU oficiálně uznávalo moravskou národnostní menšinu.