Je pěkné, že se čeští politici tak vehementně starají o osud země na druhé straně planety – Tibetu, který samozřejmě solidárně podporujeme. Marně ale více jak 30 let čekáme, že se stejně vehementně budou stavět i za práva Moravy, pokud je snad nemáme považovat za křivé pokrytce. 😃 Osud Moravy je totiž v rámci ČR snad ještě horší než osud Tibetu v rámci ČLR. Tibet má aspoň nějakou autonomii a své hranice, Morava byla důsledně českým státem jako státní útvar zničena, pohlcena a rozkouskována mezi neobolševické kraje (přesně takové zavedli komunisté roku 1949 když Moravu zničili), její tisíciletá hranice byla zničena a její majetek českým státem ukraden. Například Ústavní soud ČR sídlí v ukradené budově Moravského zemského sněmu, který si Moravané v 19. st. za své peníze sami postavili pro správu svojí země – pro ČR příznačné, nejvyšší instituce mající bránit právní stát sídlí v ukradené budově protiprávně zrušené země. Na což tento postbolševický český stát hrdě navazuje v rozporu i s vlastním zákonodárstvím – roku 1990 Federální shromáždění i Česká národní rada prohlásila, že země Moravskoslezská bude obnovena.

http://moravane.cz/domains/moravane.cz/blog/2023/03/tibet-a-morava