MORAVA, 27. března 1870

Úloha mor. listů oposičních.

Moravské časopisy oposiční svazují již moravskému národu pinkl, chystajíce se s ním na wandr do Čech, kdež ho zašantročejí…

My jsme předešle přišli této snaze s upřímnou jednou radou vstříc, radivše našim vlastencům na Moravě, aby se do čachru žádného dřív nedávali, pokud pražští páni nepovědí, co dobrého Moravanům na tom generálním sněmu chystají a co za to ze samostatnosti Moravy žádají. Myslímeť a jsme přesvědčeni, že mají ti pražští páni víc za lubem, než veřejně řeknou, a proto, znajíce ty křiklouny, varujeme v čas před nimi a rádi bychom zamezili slepé zaprodání se národa a země Moravské nejistému osudu budoucímu…

Když už mermomocí chtějí přivést vlast svou i lid moravský na oltář generálního sněmu a má se ten lid stát zápalnou obětí nových punktací smlouvy, uzavřené mezi sprahlými mozky oposičníků moravských a prohnanými novináři pražskými: tuť by ve vlastním prospěchu a ku vlastní své cti dobře učinili, kdyby hleděli přivést pražským pánům oběť tu nejkrásnější, beránka co nejlepšího.

Míníme, že by měli se teď novináři moravští postarat o to, aby co jim ještě zbývá času, poučovali, zdokonalovali a povznášeli lid moravský ve všem, co je užitečného, ušlechtilého a pokročilého, aby hleděli zdokonalit moravského sedláka i moravského živnostníka… Když Izák dostal za prodání prvorozenství misku čočky, mohou naši moravští novináři oposiční čekat za zaprodání lidu moravského něco většího, buď mísu bobu neb docela mísu žaludů…

příspěvek zaslal Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa