Rok po podání ústavní stížnosti spolku Moravské srdce na porušení ústavně zaručených práv nezřízením Výboru pro národnostní menšiny na úrovni kraje, Ústavní soud stížnost zamítl.  V návaznosti na tuto skutečnost zvažujeme, zda lze proti tomu podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. Pokud to bude možné stížnost podáme.