Feniky z doby krále Jiřího z Poděbrad našli v areálu bývalé brněnské továrny Vlněna archeologové. Objevili čtyřicet mincí. „Pochází z druhé poloviny patnáctého století. Jde o mince menších hodnot z oblasti Dolního Rakouska a arcibiskupství salcburského,“ popsal nález archeolog Jiří Zubalík. Mince našli archeologové ve studni. „Předpokládáme, že je tam majitel schoval v obavě, aby o ně nepřišel při obléhání Brna vojsky Matyáše Korvína,“ uvedl Zubalík.

Archeologové bádají v místech, kde kdysi stávala textilní továrna, od podzimu 2016. Kromě mincí nově objevili třeba také jímku plnou zachovalých džbánů z patnáctého století.
Ještě v prosinci 2016 objevili archeologové také důkazy o sídlišti Keltů, i starší předměty. „Našli jsme pozůstatky kultury zvoncovitých pohárů, tedy asi z období dvou tisíc let před naším letopočtem,“ řekl tehdy archeolog Ivan Čižmář.

Na místě Vlněny má v nejbližších letech vyrůst komplex kancelářských budov.

Zdroj: https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/ve-vlnene-nasli-mince-z-doby-krale-jiriho-z-podebrad-byly-v-ukrytu-z-oblehani-20180913.html