Jeden z největších objevů v tomto století v Moravském krasu, v němž bylo dosud popsáno přes 1100 jeskyní, se podařil speleologům na Blanensku. Po deseti letech kopání průzkumné chodby odhalili podzemní dóm dlouhý 40 a široký 20 metrů. Odborníci hovoří o senzaci, protože nalezení tak velkého sálu nikdo nečekal. Kromě četné krápníkové výzdoby v něm jeskyňáři našli i velké množství koster netopýrů, kteří jej asi využívají jako zimoviště.

„Nazvali jsme jej Výroční dóm na připomínku toho, že před půlstoletím byla v Holštejně zřízena speleologická základna. Vede z něj několik bočních chodeb. Pod sálem je ještě pětadvacet metrů k hladině spodní vody, takže objevy dalších prostor jsou možné,“ řekl Právu Jan Mrázek z Moravského speleologického klubu, jehož členové v této lokalitě bádají již léta.

Prostorný podzemní sál, takzvaný dóm, je součástí jeskyně Sonda pod Jedničkou. Ta se nachází nedaleko Holštejna. Když v ní před mnoha roky našli propast, kterou pojmenovali Studna, rozhodli se, že právě její dno by je mohlo pustit do zatím nepopsané části podzemí. Proto začali hloubit horizontální chodbu. Jde o tým amatérských speleologů, takže se kopalo vždy jen v době volna. Po deseti letech, kdy měla chodba 15 metrů, nastalo překvapení.  „Probourali jsme se do nízké chodby. Po pár metrech se před námi otevřel rozlehlý prostor. Nadšení bylo obrovské,“ popsal nález Mrázek. Přední část dómu je plná balvanů. Kdysi byla bohatě zdobená krápníky, jenže strop se v této části utrhl a zničil je. Zbyla jen hromada kamení. Krápníky, a to zejména medové krystaly kalcitu, lze najít v zadní části dómu.

V Moravském krasu položil počátkem minulého století tým profesora Karla Absolona základy moderní speleologie. Přestože v ní byly objeveny stovky jeskyní, z nichž tou nejdelší je se svými přibližně 45 kilometry Amatérská jeskyně, speleologové dosud v oblasti nacházejí další prostory v podzemí. Obvykle jde ale jen o menší nálezy, jako je například jeskyně Elfí domeček. Tím posledním velkým objevem v krasu byl v roce 2008 nález Šošůveckého koridoru. Jde o 1,5 kilometru dlouhou chodbu v nejspodnější části Šošůveckých jeskyní, ležících v těsném sousedství obce Šošůvka.

„Nález podobný Výročnímu dómu se podaří jednou za několik let. Kras nám ale rozhodně nevydal ještě všechna svá tajemství. Možná nás zase za čas překvapí,“ řekl Právu Antonín Tůma ze správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/desetilete-kopani-se-vyplatilo-jeskynari-objevili-v-moravskem-krasu-obrovsky-dom-40307122?fbclid=IwAR0SH2p_ma4H_Dbqx5iDTcq4bGEveHcB1fV-94_dwQFI9ALEuUfqWOrbwgc