Skupina Velkomoravané se od roku 2005 zabývá rekonstrukcí života na Velké Moravě. Pro toto období se rozhodli z důvodu jeho ohromného významu pro formování raně středověkých dějin v celé Evropě.

Jejich cílem je věrohodná rekonstrukce všemožných společenských vrstev od samotného knížete a jeho válečné družiny, přes řemeslníky specializované výroby, až po běžný zemědělský lid. Jsou pořadatelé největšího velkomoravského festivalu Veligrad. Dlouhodobě spolupracují s Archeoskanzenem v Modré

Zdroj FB Velkomoravané, z.s.