Dívám se na facebook a jedním uchem poslouchám ČRo+. Mluví tam s moderátorem nějaký odborník na starou hudbu a ozřejmuje jak je to „v Čechách“. Všichni to znáte. Čím víc „nóbl“ je ta která figura, tím víc má zvednutý nosánek pokud jde o Moravu. Nic nového. A za chvilku ta stejná „figura“ mluví o tom, jaké si odborníci na starou hudbu udělali v těchto dnech prima soustředění v Uherském Hradišti a jak je to příjemné, když to mohou spojit s večerním posezením ve sklípku, když jsou ve vinorodé oblasti.

No, nemáte pocit, že takové chování mnohých se až příliš podobá chování těch nadřazených (dle jejich vlastního přesvědčení) nad lidmi z nějaké (byť nepřiznané) kolonie? Ke kterým se nemusíte chovat slušně a už vůbec ne s úctou. Ale naopak je vám ke cti, především mezi podobně smýšlejícími, když i v rozhlase dáte veřejně najevo své VELKOČEŠSTVÍ ?

A že podobné chování je vlastně i vyjádření loajality, či přímo servilnosti k našemu mocenskému centru, pro které je vymazávání moravského povědomí velmi důležitá agenda. Byť na to nemají žádné „oddělení“. Nebo pokud ano, tak se o něm nemá vědět.

Jak jinak si vysvětlit, že když tolik občanů z Moravy i z našeho Slezska nesčetněkrát psalo na ty různé „rady“ pro média a žádali o tak samozřejmou věc, aby se ve vysílání a v celostátním bez pardonu (!), používalo pro Českou republiku správné označení Česká republika a nikoli šovinistické a přezíravé označování celého státu jako ČECHY (!)  Výsledek je nula. Možná dochází i k zesílení šovinistického rlaku z české strany vůči Moravě, Moravanům a tradičnímu přirozenému moravanství vůbec.

Věra Hejtmnková, signatářka Deklarace moravského národa