Článek dr. Čvančary otištěný včera v tomto internetovém deníku se zamýšlí nad tím, v jaké žalostné politické situaci se v důsledku soustavného čechizačního tlaku v současné době nacházejí Morava se Slezskem. Připomíná také, jak byly Morava a Slezsko za Rakousko-Uherska a ještě i za tzv. první republiky politicky a kulturně svébytné a průmyslově a ekonomicky vyspělé, zatímco dnes pod totální nadvládou Čech a Prahy chřadnou. A v článku formuluje autor i řadu zásadních otázek, proč tomu tak je.

Uvádí prognózu Českého statistického úřadu – zase jen českého, všechno je dnes prohlašováno pouze za české, rozhlas, televize, pošta, železnice, Jeseníky a Beskydy už nejsou hory  moravské, ale české, vína z Moravy jsou česká, české jsou už i moravské lidové písně atd., atd… Ale vraťme se k té prognóze: ta tvrdí, že v následujících desetiletích opustí Moravu a Slezsko statisíce obyvatel a přestěhují se především do Prahy a středních Čech.

A zmíněný statistický úřad má tentokrát zřejmě pravdu, vždyť vylidňování Moravy probíhá v hrozivém rozsahu už dnes, a  pokud se Morava a Slezsko nevzpamatují a nechají se i nadále takto ujařmovat, bude to postupně jen horší a horší. Praha je dnes v pozici predátora (to jen abych byl „in“), který všechny slabší vysává a ponižuje, A jiná být nechce ani neumí. Počet obyvatel všech moravských a slezských měst se dramaticky snižuje. Lidé se stěhují právě především do Prahy, kde je nadbytek pracovních příležitostí, práce je lépe placená a kariérní perspektiva nesrovnatelně lákavější než na rodné Moravě či ve Slezsku.

Jsou jen dvě města na Moravě, kde za uplynulých 14 let nedošlo k poklesu obyvatel. Je to Jihlava, „krajské“ město, povýšené na kraj uměle a se zločinným záměrem pomocí dotací, jak se dnes eufemicky říká tomuto přerozdělovacímu podvodu, rozbít Moravu. I tak, přes tuto centralistickou protekci, to za zmíněných 14 let dotáhla na přírůstek pouhých 624 obyvatel. A je to Brno. Ale i tu je nárůst počtu obyvatel nevýrazný. Za zmíněné období se počet obyvatel někdejšího zemského hlavního města zvýšil, zde ale bez protekce, z 369.559 o necelých deset tisíc a to na 379.527. Přitom můžeme  ještě důvodně předpokládat, že k tomuto nevýraznému nárůstu došlo dílem i proto, že se tu usadili mnozí cizinci.

Mohli bychom se domnívat, že vedle Brna i ostatní větší města na Moravě a ve Slezsku, především tzv. krajská, stahují obyvatele menších měst a vesnic, aby se  počet jejich obyvatel alespoň trochu zvýšil. Ale opak je pravdou. I v univerzitní a arcibiskupské Olomouci došlo v uvedeném mezidobí k poklesu, a to o 774. Ve Zlíně dokonce o 4.230.  V Ostravě o 22.638, a to už je hrozivé. A co Praha? Pardon, „Hlavní město Praha“,  jak se nám samolibě a povýšenecky ustavičně prezentuje. Ta nestrádá. Za zmíněných 14 let se zvýšil počet jejích obyvatel o 128.932, to je o více než 11%.

Ve větších moravských a slezských městech to dnes vypadá následovně:

_________________________________________________________

město                      rok 2004                rok 2018       úbytek obyvatel

Břeclav                       25.789                   24.797                         -992

Frýdek-Místek            60.290                    56.334                     -3.956

Karviná                       63.677                    53.522                   -10.155

Havířov                       84.914                    72.382                   -12.532

Olomouc                   101.268                  100.494                        -774

Opava                         60.252                    57.019                     -3.233

Ostrava                     313.088                  290.450                   -22.638

Přerov                         47.311                    43.565                    – 3.746

Prostějov                    47.374                    43.798                    – 3.576

Šumperk                     28.768                    26.151                     -2.617

Svitavy                        17.427                    16.937                        -490

Uherské Hradiště        26.421                    25.215                     -1.206

Vsetín                         28.575                    26.109                      -2.466

Třebíč                         38.785                    36.050                      -2.735

Zlín                              79.177                   74.947                      -4.230

Znojmo                        35.280                    33.719                     -1.561     

Pro srovnání: Pardubice nárůst 1.594, Plzeň nárůst 6.756, Liberec nárůst 6.169, Mladá Boleslav nárůst 483, Kolín nárůst 1.665 atp. I v Čechách se ovšem najdou města, v nichž došlo k poklesu obyvatel. Ale nikdy tak dramaticky jako na Moravě či ve Slezsku. Nejvýrazněji Karlovy Vary, pokles 3.031 nebo Ústí nad Labem, pokles 1.065. Je zřejmé, že na Moravě a ve Slezsku by nedošlo k tak masivnímu poklesu obyvatel  měst, pokud by zde bylo zachováno/obnoveno zemské zřízení.

Jiří Kvapil, signatář Deklarace moravského národa