Závora u silnice, cedule s nápisy Vítá vás Království české a Vítá vás Markrabství moravské, celní budka s figurínou strážce, dobová mapa trasy někdejší zemské hranice, turistické posezení s návštěvní knihou ve schránce, ale i současná státní vlajka na stožáru. To vše poutá už od poloviny roku 2013 pozornost lidí na silnici mezi českým Sirákovem a moravským Újezdem na Žďársku.

Pasy však k průchodu či průjezdu nejsou nutné, obec Sirákov je nevyžaduje. Symbolický hraniční přechod označuje zemskou hranici mezi Čechami a Moravou, která platila přes sedm set let, v podstatě až do roku 1949, kdy bylo v Československé socialistické republice zavedeno jiné územní členění. Nově vzniklé kraje už nerespektovaly do té doby platící zemské uspořádání.

„Hlavním tvůrcem historické zemské hranice byl pan Blažek, který nejenom sehnal sponzory, ale z velké části se na ní i sám podílel a také ji udržuje,“ uvedl starosta Sirákova Aleš Neubauer. „Na vzniku hranice se rovněž podílela obec a prací se účastnili i další obyvatelé,“ doplnil starosta.

V raném středověku se v těchto místech nacházel hustý pomezní les, jenž ale postupně mizel, jak v okolí vznikaly nové osady, čímž se zemská hranice postupně upřesňovala. V 17. a 18. století pak byla zachycena na nejstarších vojenských a katastrálních mapách, a tak si ji také mohou kolemjdoucí prohlédnout na informačním panelu.

Hranici, respektive symbolický přechod, který byl u Sirákova „zprovozněn“ 30. června 2013, doplňuje ještě pamětní lípa označená kamenem a zasazená o pár dní později, a to 5. července 2013 na počest výročí 1 150 let od příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu.

Dosud nepříliš známá zemská hranice je zanesená i v elektronických mapách, a o tom, jak se turistům, kteří při svých toulkách přecházejí či přejíždějí z Čech na Moravu a naopak, líbí, svědčí zápisy v návštěvní knize. „Podle ní vidíme, jaké jsou mezi lidmi na hranici ohlasy,“ dodal starosta Sirákova.

zdroj: https://www.denik.cz/regiony/z-jedne-strany-vita-lidi-kralovstvi-ceske-z-druhe-markrabstvi-moravske-20180221.html