Od schválení zákona o národnostních menšinách sepsali moravské spolky i jednotlivci už desítky petic a žádostí o uznání moravské národnosti. Přestože se na kompetentních místech vystřídaly také desítky „kompetentních“ vládních úředníků a ministrů, jsou jejich argumenty a hlavně neargumenty proti uznání moravské národnosti  stále stejné, jako by je psali přes kopírák.

Postupně budeme zveřejňovat korespondenci těchto úředníků, ve které ve svých stanoviscích naprosto nerespektují právo moravského národa na sebeurčení.

Dnes uveřejňujeme odpověď RNDr. Milana Pospíšila ze Sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny z roku 2008 panu PhDr. Jiřímu Kvapilovi, signatáři Deklarace moravského národa.