Je to poměrně krátká doba, kdy jsme, někdo s větším a jiný s menším zájmem sledovali prezidentské volby v USA. Jistě především proto, že si naši občané uvědomují vliv USA na EU. Vždyť se jedná o našeho spojence ! Patřím k lidem, kteří nikoho dopředu nezatracují a věřím, že Trump má upřímnou snahu mnohé v USA skutečně zlepšit a že jeho lavírování je především hledání cest a průchodných možností.

Ale v této glose mně jde o něco jiného. Jde mně o to, zda je možné v něčem srovnat Moravu s postavením jednotlivých států v USA. Pomineme historii, která je v mnohém jiná a vezmeme si to, o co se můžeme opřít. Tedy postavení Moravy v Rakousku Uhersku, kde Moravské markrabství bylo jedním ze států velkého soustátí. To lze do znační míry přirovnat k soustátí – Unii států amerických.

A nyní se vrátíme k nedávným prezidentským americkým volbám. Po různých zprávách o volebních shromážděních kandidátů na prezidenta na mnoha místech a v mnoha státech USA jsme nabyli dojmu, že systém prezidentských voleb ve státech je přímá volba prezidenta samotnými občany. Ale byli jsme z tohoto omylu brzy vyvedeni. Na tom, jak občané volí, samozřejmě záleží, ale nejde o přímou volbu, ale o volbu kombinovanou. Jako mezičlánek mezi občany a volbou prezidenta jako takovou, vstupují tzv. volitelé. Tedy lidé vybraní podle určitého klíče, kteří zastupují při volbě voliče ze svého státu.

A tady nás čekalo další překvapení. Počet volitelů neodpovídá lidnatosti jednotlivých států ani jejich velikosti. Z pohledu spravedlnosti a demokracie je zvolen takový klíč, systém, který menším a méně lidnatým státům počet volitelů navyšuje. Aby jejich hlas nezanikl a aby se i jejich vůle patřičně promítla při volbě prezidenta USA, kterému vyplývají z ústavy a zákonů unie značné pravomoci.

Když si to srovnáme s Moravou, vidíme diametrální rozdíl. Nejen, že její právo nebylo posíleno tak, aby mělo v celku dostatečnou a spravedlivou váhu. Ale bylo zcela pošlapáno. Zničeno. Zrušeno – a po Listopadu, přes dané sliby – neobnoveno !

Prezidentské volby v USA tak nastavily i zrcadlo oficiální politice Československa nejen od roku  1948 do listopadu 1989, ale i od listopadu 89 do dnešních dnů.

OBRÁZEK PŘÍSTUPU K MORAVĚ, KTERÝ TAM UVIDÍME,  ROZHODNĚ NENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU LICHOTIVÝ !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa