Všeslovanské národopisné slavnosti  „SLOVANSKÁ  PRAHA 2018“

Termín konání: 7. až 9. června 2018

Návrat ke slovanským hodnotám, upevnit pouta mezi slovanskými národy a krajanskými menšinami ve světě, přispět k obraně národního jazyka, kultury a zvyků, zejména  u slovanských národnostních menšin v zahraničí a jejich prostřednictvím propagovat slovanskou hudbu, operní a dramatickou tvorbu, literaturu, malířství a užité umění.

„Studujme Slovany nynější a lépe pochopíme i Slovany minulé.“ T.G.Masaryk

Pořadatel: Mezinárodní nevládní organizace „Všeslovanský výbor, z.s.“

Spolupořadatel:  Mezinárodní svaz společenských organizací „Všeslovanský svaz“, Slovanský výbor ČR, z.s.

Heslo: „Za slovanskou jednotu, přátelství a mír s jinými národy“

Program

 7. června 2018

 • 15.00 hod.  –  Praha 2, Palackého nám.  položení květin  k monumentu  Františka Palackého,
 • 16.00 hod.  –  Praha 2, Slovanský ostrov –  položení květin k pamětní desce  slovenského národního buditele, spolutvůrce slovenského jazyka a delegáta Všeslovanského sjezdu r. 1848 Ľudovíta Štúra a k pomníku významné české spisovatelky doby národního obrození Boženy Němcové;
 • 17.30 –   hotel Pyramida, Praha 6 – Dlabačov, Bělohorská ul. vzpomínkové shromáždění delegátů u příležitosti 20. výročí VII. Všeslovanského sjezdu
 • 19.00   Zahájení výstav Křišťálový sál : ikonopisec Boban Veljkovič Srbské ikony, Foyeur: Historie Matice české, Galerie: „Čaroslovenský ornament

8.  června 2018

Mezinárodní slovanský sněm Ruské středisko vědy a kultury v Praze

 1. Zahájení a přivítání hostů – Zdeněk Opatřil
 2. Projev – Jan Minář, předseda Slovanského výboru ČR
 3. Projev – Oleg Anatoljevič Platonov – předseda Všeslovanského svazu
 4. Projev – Sergej Nikolajevič Baburin, předseda Mezinárodní slovanské rady
 5. Projev – Zdeněk Opatřil, předseda  Všeslovanského výboru
 6. Slavnostní projev prezidenta ČR nebo primátorky hlavního města Prahy
 7. Diskuse delegátů a hostů:
 • Náboženství u Slovanů: Prof.ThDr.Kryštof, PhD., Dr.h.c. – emeritní Metropolita
 • Pozdrav od Předsednictva Evropského fóra míru a Předsednictva Celosvětového antifašistického výboru, Prof. Jacenko Ivan Semjonovič, Prezident Celosvětového antifašistického výboru
 1. Vyznamenání zasloužilých aktivistů slovanského hnutí medailí Ľudovíta Štúra  (Slavica, o.z. Nitra, vyrobí Kremnica)
 2. Schválení dokumentu: Manifest slovanským národům „Za slovanskou jednotu, přátelství a mír s jinými národy“

 Slavnostní koncert „Slovanská Praha 2018  Velký sál RSVK

Program koncertu: 

 1. Hymna České republiky
 2. Slovanská hymna „Hej Slované
 3. Uvítací projev předsedy Mezinárodní nevládní organizace „Všeslovanský výbor“ JUDr. Zdeňka Opatřila
 4. Slavnostní koncert
 1. června 2018

Slavnostní zasedání Všeslovanského výboru, Všeslovanského svazu  a Mezinárodní slovanské rady.

Účastníci:

Představitelé mezinárodních slovanských organizací

Představitelé vlasteneckých spolků, institucí a spolků národnostních menšin

Představitelé slovanských spolků ze slovanského i neslovanského zahraničí