Dne 19. října 1335 zemřela Eliška Rejčka, královna česká a polská, markraběnka moravská. Byla dcerou polského krále Přemysla Velkopolského a švédské královny Ryksy. Po své matce byla pojmenována Ryksa (Richenza) a při sňatku s Václavem II ( s nímž měla dceru Alžbětu ) přijala jméno Eliška ( Alžběta ). Jejími dalšími manželi byli Rudolf Habsburský a nakonec moravský zemský hejtman Jindřich z Lipé, se kterým je pohřbena ve starobrněnském klášterním kostele cisterciaček, jehož výstavbu hmotně podporovala.