Muzeum regionu Boskovicka uspořádalo výstavu nazvanou Šlechtický rod Morkovských ze Zástřizl na Boskovicích. Obsáhlá expozice připomíná výročí 450 let od doby, kdy se rod ve městě usídlil.

Morkovští ze Zástřizl získali boskovické panství na podzim roku 1567. V držení rodu zůstalo dalších 130 let. Jeho působení ve městě připomínají například v kostele svatého Jakuba nádherné náhrobníky. Morkovští ze Zástřizli také provedli renesanční přestavbu hradu anebo vystavěli dominikánský klášter. Z hradu je ale dnes ruina a klášter již neexistuje.

V expozici jsou kromě řady textových materiálů k vidění také fragmenty pocházející z boskovického hradu, keramika, trojrozměrné modely někdejšího kláštera a hradu, kde rod sídlil, anebo dobové obrazy. Mezi nimi vyniká oltářní obraz z kostela Všech svatých od boskovického malíře Jiřího Františka Třísky.

Výstava Šlechtický rod Morkovských ze Zástřizl na Boskovicích potrvá v Muzeu regionu Boskovicka do 19. listopadu. O státních svátcích 28. září a října a 17. listopadu mají návštěvníci vstup zdarma. K výstavě muzeum vydalo obsáhlý katalog.