A je konec školního roku. Téměř milion dítek základních škol obou stupňů, více než 400 tisíc středoškolských studentů a učňů obdrží vysvědčení. Desítky tisíc vysokoškoláků již získali diplomy ukončující studium.

A proč o tom píšu? Na všech uvedených dokladech je vodoznakem zobrazen osamocený český lev, tedy malý státní znak, který byl při vytváření symboliky ČR odůvodňován použitím na velmi malých plochách, např. na razítkách. Přitom na formát A4, na kterém jsou ony doklady potvrzující vzdělání, by se samozřejmě bez problémů vešel velký státní znak. Vždyť za I. republiky nechyběla pětice zemí, z nichž se Československo skládalo, resp. za Protektorátu Čechy a Morava dvojice zemí tvořící uvedený útvar (český lev v prvním a čtvrtém poli, moravská orlice ve druhém a třetím poli).

Lze tedy konstatovat, že i poslední den ve školním roce je prováděna masivní čechizace ze strany ČR. Odhadem 400 tisícům moravských žáků, téměř 200 tisícům moravských středoškoláků a učňů, a desítkám tisíců vysokoškolských studentů je nenápadně podsouváno, že český lev je symbolem celé republiky.

Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa