Dne 21. února 1840 se v v hanácké dědině Šumvald na Uničovsku, v rodině mydláře Antona Balcárka a jeho manželky Barbory, narodil významný moravský básník 19. století Aleš (Alexandr) Balcárek. Ve své době byl považován za nejpopulárnějšího básníka Moravy. Kvůli brzkému skonu (+1. května 1862) však nemohl svůj talent a tvorbu plně rozvinout. Byl výrazně ovlivněn dobovým romantismem, historismem a především panslavismem.

MORAVAN (úryvek z básně Aleše Balcárka)

I já jsem, světe, slavné matky syn,
i já jsem hrdý na své plémě
a s chloubou vznáším svoje témě;
mně dědictvím je předkův slavný čin,
mně matkou jesti máti Sláva,
jíž srdce moje poctu vzdává,
já syn jsem krásné Moravy:
tať vlasť má, plna oslavy!
Jí byl mi život zemský dán,
jí budiž opět věnován!
Tu bodrý Hanák vede rádlo své,
tam švarný Valach pase svoje stáda;
zde Horák úrodnými dělá lada,
tam Slovák pěje písně milostné –
toť všichni bratři moji Moravané,
my děti jedné vlasti milované!
Znáš, ty světe, ony vábné kraje,
kdežto znějí staré slávy báje,
Velehrad kde někdy stál,
Svatopluk král panoval –
znáš tu zem? toť má jest slavná druhdy vlasť!
Zpomínka ta bolnou ve mně budí strasť.
Velehrade, Velehrade,
kde že tvá je nyní sláva!!
Na tvůj pomním-li kdy osud,
žírný žal se v mysl krade,
srdce moje teskně lkává,
ty že v hanbě úpíš posud!

Zdroj : https://cs.wikipedia.org/wiki/Ale%C5%A1_Balc%C3%A1rek