Není k dispozici žádný popis fotky.

Vážení přátelé, už zítra, v úterý 28. března, si my moravští patrioti připomeneme výročí narození moravského vědce, filosofa a učitele JANA AMOSE KOMENSKÉHO – „Učitele národů“ (*28. března 1592, + 15. listopadu 1670) posledního biskupa Jednoty bratrské. Jan Amos Komenský „Moravus“ byl šiřitelem harmonie, humanismu a vyzýval k nápravě a toleranci v tehdejší evropské společnosti. Vynikal v mnoha oborech. Vytvořil například unikátní, v té době nejpřesnější, mapu Moravy (Markrabství moravského). Jeho dílo vedlo k modernizaci školství. Poté, co byl nucen opustit moravskou vlast, začal cestovat po Evropě a získával si věhlas. Aby dal Jan Amos Komenský při pobytu v daleké cizině jasně najevo svůj vřelý vztah k rodné zemi Moravě, připojoval ke svému jménu přídomek „Moravus“, což lze z latinského jazyka přeložit jako Moravan. O skutečnosti, že Jan Amos Komenský Moravus nosil svou rodnou zem hluboko v srdci, jasně vypovídají jeho slova, která napsal na sklonku svého těžkého života: „Milé matce mé, zemi Moravské, jeden z věrných synů jejích…“ Čest světlé památce tohoto velkého Moravana.

Moravská národní obec