Ing. Josef Pecl, CSc.
Nám. Karla IV. 24 628 00 Brno, MORAVA
420+511 112 122, 608 637 457, imorel@cesntrum.cz

Pan
Martin Kupka
ministr dopravy
Nábř. Ludvíka Svobody 12
110 00 Praha – Nové Město
Č E C H Y – Č E S K O


V Brně, 16. února 2022

Vážený pane ministře,
dovolte, abych se jako občan ČR na Vás obrátil se záležitostí, již považuju za závažnou.
Za komunistů země Morava s částí Slezska (označení dle dohody o vzniku RČS /Republiky
Československé/ Saint-Germain, 19. 10. 1919) přicházela každoročně asi o 16,4 mld. tehdy ještě
neznehodnocených Kčs. Při tehdejším státním rozpočtu kolem 215 mld. to bylo kolem 8%
celostátního rozpočtu a asi 18% rozpočtu Země. Z toho Praha věnovala asi 11 mld. Kčs na
Slovensko a kol 5,4 mld. Kčs jí bližším Čechám, dnes Česku. Tato krádež činí asi 4.100 Kč na
moravskou a slezskou hlavu, včetně čerstvých novorozenců a starců nad hrobem. Při tehdejším
průměrném výdělku asi 2.850,- Kčs by si za tuto uloupenou částku čtyřčlenná rodina mohla pořídit
vlastní rodinný domek! (Zdroj: Zákony o státním rozpočtu platné Sbírky zákonů za poslední
pětiletku 1985-1989)
Centralisace fiskálu (daní a poplatků, dotací a dávek) byla tehdy kritizována: 40% byrokratům v
Praze; obce, okresy a kraje pouze 60% ! Dnes je centralisace fiskálu čtyřnásobná – obce a kraje
mají 15% a celých 85% má centrum, má Praha! (zdroj: zákony o přerozdělení dní platné Sbírky
zákonů.
Nastupující komunisté jako jeden z prvních přijali zákon o krajích 280/48 platné Sbírky zákonů.
Tento navýsost totalitní zákon platí v podstatě dodnes!
V uvádění špatných, šokujících příkladů bych mohl pokračovat. Nicméně přidržme se dopravy.
Byly vybudovány obrovské vodní stavby Orlík a Lipno a další vodní díla, takže Vltava je splavná
dnes až do Českých Budějovic a buduje se dál i na Labi.
Bylo vybudováno obrovské dopravní, energetické i strategické vodní dílo Gabčíkovo na Dunaji a
díky Vážské kaskádě je Váh splavný až do Žiliny.
Baťův kanál si musely splavnit samy obce a města na toku Moravy ze svých rozpočtů (!!!), nic
jiného jim nezbylo. Praha totiž vrátila Bruselu dotace na výstavbu kanálu v částce 100 mld korun
(ano STO MILIARD KORUN !!) !
(Poznámka. Při stavbách v Přerově byly nalezeny pozůstatky člunů asi 5m pod dnešním terénem.
Podle vyjádření Katedry/Ústavu vodních staveb VUT Brno skutečně řeky Bečva i Morava tekly
dříve koryty asi o 5 m níže, než dnes. Ke splavnění stačí tak jen prohloubit dno koryta a zdržemi
zachovat úroveň dnešní hladiny, aby nevyschly lužní háje. Výstavba kanálu tak může být násobně
levnější i šetrnější ke krajině !! )
Hlavní železniční tah v sousedních Čechách, dnes v Česku, Kolín–Praha je trojkolejný a
vysokorychlostní!
Hlavní moravský železniční tah Přerov–Brno pamatuje císaře pána, rychlíky zde jezdí nejvíce 45
km/hod, ve druhé půli roku 2021 trať dokonce úplně havarovala. Z Olomouce do Brna tak musíme
jezdit přes Břeclav!
Tradiční spojení Moravy se Slovenskem, trať 340 Brno-Trenčianská Teplá Praha úplně zrušila!
Tradiční noční rychlík Brno – Košice a zpět, obsluhoval celou Moravu. Praha jej dnes vypravuje z
Prahy …
K ministerstvem dopravy chystaným rychlovlakům Brno-Praha: my z Moravy potřebujeme spoje k
sousedům do Polska, do Rakouska a na Slovensko. Spoj do Prahy nás zajímá málo a v budoucnu,
doufejme, nás bude zajímat ještě méně!
Podle posledních zpráv Vaše ministerstvo začalo v Brně prosazovat stanici VRT vzdálenou,
oddělenou od dlouho chystaného nového brněnského nádraží! Má jít o další šikanu Moravy ?
Na pražské letiště Ruzyň se vynaložily a stále se vynakládají miliardy. Na brněnské letiště nebyly k
sehnání ani miliony, potřebné k odstranění jeho naléhavého havarijního stavu …. Mám
pokračovat?
Nesporně! Praha, tj. i Vaše ministerstvo, koncem působení poslední vlády rozhodli o dalších 50
miliardách v nejbližších letech na výstavbu supertratě z Prahy na letiště Ruzyň! (Zdroj: zprávy
ČTV, 07. 10. 2021). To se to Praze hospodaří z NAŠICH ! peněz!
Komunisté a Praha se báli a bojí se toho, co je typické pro Moravu a pro Moravany: bojíte se
decentralizace a občanského principu. Moravané a Morava totiž stavěli a staví na občanském
principu, který byl a je základem demokracie s prioritami: občan a jeho rodina, obec a místní
samospráva.
Praha totiž už dávno není česká. Úplně jiné, neevropské etnikum si z ní za naše peníze
buduje své nové celosvětové centrum. Praha kolonizuje Moravu, aby měla zdroje na výstavbu.
Proto se Praha až hystericky obává jak demokracie a občanského principu, tak i decentralizace!!
Nám Moravanům trvalo dlouho, než jsme si uvědomili všechny uvedené skutečnosti, a
nejenom je ! Nevěřili jsme, že může existovat tolik zloby a zlé vůle !!
Teď nás Moravany čeká osvěta. Nezbývá nám, než trpělivě seznamovat spoluobčany s
realitou. Informovat je o tom, že z naší vlasti Moravy od roku 1918 byla a dodnes je pouhá kolonie.
Že na všech našich moravských strukturách se to podepsalo jejich výraznou zanedbaností, stejně
jako na našem národu Moravanů, který byl a je vystaven tvrdé genocidě Prahy! Nemáme ale jiné
cesty, než se proti pražskému útlaku se ctí postavit!
Nejde přitom jen o nás, Moravany. Uslyší na to snad i občané v sousedních Čechách, dnes
Česku! Jde v podstatě o prosazení skutečné demokracie , o niž my Moravané tradičně proti Praze
bojujeme, a tedy i o ně!
Vědom si předvolebních slibů současné vlády, obracím se na Vás se žádostí, pane ministře,
abyste se zasadil o nezbytná opatření k odstranění dosavadních centralistických nespravedlností
Prahy proti Moravě v oblasti dopravy. Žádám též o Vaše sdělení, k jakým krokům se rozhodnete a
kdy a jak budou provedeny, abych o tom mohl informovat Moravany a ostatní občany Moravy.
Svatý Jan Pavel II k nám, Moravanům: „Jako tvorové Boží máte nejen právo, ale i
povinnost za svá práva bojovat!“ Svatý Kopeček u Olomouce
Moravia, labora et flore !

Ing. Josef Pecl, CSc.
P.S. Můj text se týká se v podstatě všech občanů na Moravě a v části Slezska i v Čechách-Česku.
Tento svůj text tedy považuji za otevřený.