Dne 5. května jsme na našem webu zveřejnili otevřený dopis PhDr. Jiřího Kvapila, adresovaný předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi a ministru pro lidská práva Jiřímu Chvojkovi, ve kterém pan doktor uvádí:

Když už používáte k argumentaci nejen výsledky aktuálního sčítání z roku 2011, ale zpětně i toho před šestnácti lety, tedy z roku 2001, proč jste se tedy nevrátili ke sčítání i z roku 1991, kdy se k moravské národnosti přihlásilo 1,362.313 obyvatel Moravy? Odpovím za vás. Prostě proto, že k vaší tendenční české nacionalistické argumentaci je pro vás výhodnější uvádět údaje z toho roku, který byl pro nás Moravany statisticky nejméně výhodný a záměrně opomíjíte období, kdy tomu bylo naopak.

Aktuální stav počtu Moravanů, kteří se přihlásili k národnosti české a národnosti moravské je dle posledního sčítání lidu následující: k národnosti české se přihlásilo, vyjádřeno v procentech 57,27 % obyvatel Moravy, nikoliv vámi uváděných 79 % (JUDr. Jan Chvojka) či dokonce 80 % (Mgr. Bohuslav Sobotka), kterými tak velkopansky argumentujete. Z celkového počtu 4,083.278  obyvatel Moravy (výpočet dle vaší metodiky, pane doktore Chvojko) se jich k národnosti české přihlásilo  2,338.461, to není vámi uváděných 79 či dokonce 80 procent! K národnosti moravské se přihlásilo 507.734 , to je 12,434 %. A pokud k tomu připočteme dalších 109.096 obyvatel, kteří uvedli dvě národnosti, z toho jednu z nich moravskou, toto číslo se zvýší na 616.830, a to je 15,106 %.

Namísto omluvy pana premiéra Sobotky za chybnou argumentaci byl doručen signatáři Deklarace moravského národa PhDr. níže uvedený dopis úředníka Úřadu vlády České republiky.