Dne 24. června 2019 uplyne rok od náhlého úmrtí moravského zemského Mistra Královského řádu moravských rytířů svatéto Rastislava a Kolumbána pana Ing. Dr. Jaroslava J. Pospíšila, Ph.D., Eq.M.Jelikož jeho předkové pocházeli z Velkých Opatovic (okres Blansko), tak řádový Herold Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D., Eq.M. domluvil konání zádušní mše za jeho osobu v chrámu sv. Jiří ve Velkých Opatovicích a to v neděli dne 23. června 2019, která se bude konat ve 14.00 hodin odpoledne.
Všem moravským vlastencům, kteří by chtěli svou účasti na mši uctít vzpomínku na Ing. Dr. Jaroslava J. Pospíšila, Ph.D., Eq.M. navrhuje  KŘMR sv. RaK také účast na doprovodném programu:
 
Sraz v neděli 23. 6. 2019 v 10.00 hodin ve Velkých Opatovicích před kostelem sv. Jiří.
Poté odchod do místního zámku, kde je možnost uskutečnit prohlídku Muzea Moravské kartografické společnosti, kde je, mimo jiné,  umístěna plastická mapa Moravy.
V 11.00 hodin by následoval přesun do Zádvoří (místní část Velkých Opatovic) k Pospíšilově lípě, kterou v roce 1918 zasadil předek MZ Mistra, písmák a kameník, Jan Pospíšil. Odtud se autem (auty) přejede cca 4 km do Jevíčka, kde se dá naobědvat na náměstí v restauraci Morava.
Do 14.00 hodin je poté plánován návrat do velkých Opatovic, kde se v kostele sv. Jiří zúčastníme mše svaté za farníky, kde rovněž bude panem děkanem Hřibem vzpomenuta památka MZM Ing. Dr. J. J. Pospíšila.
Po skončení mše svaté bude odjezd do vašich domovů.
Koordinátorem celé akce je Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, tel: 739 132 966, email: jlbily@volny.cz. Zájemci se mohou obracet přímo na něj, nebo na Mgr. Giovannu Minutello, e-mail: minutellogiov@volny.cz