Krajský soud v Brně zamítl žalobu na nesouhlas s návrhem na zvolení JUDr. Zdeňka Koudelky členem výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Jihomoravského kraje podle zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.