Před sčítáním lidu každý z nás Moravanů ve své rodině i ve svém okolí určitě aktivně informuje buď osobně, nebo prostřednictvkm sociálních sítí o možnosti zapsání moravské národnosti a moravského jazyka do sčítacích archů. Také mnohé moravské iniciativy usilují o nejširší informovanost občanů o této možnosti. Do jejich aktivit se můžete zapojit také