Pozvánka na podzimní zasedání Moravského národního kongresu, které se uskuteční v sobotu  24. listopadu 2018 v Brně – Řečkovicích ve Svatovavřineckém dvoře na Palackého náměstí 79/9.

Programu:

11:00  Prezence, organizační pokyny, možnost zaplacení členských příspěvků, atd.

11:20  Zahájení.

11:25  Zpráva prezidenta MNK – přehled činnosti MNK v období od jarního zasedání MNK.

11:40  Návrhy VV MNK na zkvalitnění činnosti spolku:

  1. a) Zdůvodnění potřeby změn v činnosti MNK.
  2. Oblastní organizace MNK.
  3. Opatření ve VV MNK.
  4. Příprava na generální sněm MNK 2019.

12:00  Rozprava k přednesené zprávě prezidenta a k návrhům na zkvalitnění činnosti.

12:20  Zpráva kancléře MNK včetně informace k zásadám hospodaření MNK.

12:35  Různé.

13:00  Zakončení sněmu, volná rozprava.

Zvou : Ing. Josef Pecl, CSc., prezident MNK

            Ing. František Hanáček, kancléř MNK

            Ing. Milan Trnka, viceprezident MNK

UPOZORNĚNÍ !!!

  • Bude –li mezi účastníky zasedání zájem, je možno zařadit v bodě „Různé“ krátkou přednášku na téma „28. říjen 1918“ – zakončení jednání sněmu by tak bylo posunuto na cca 13:45 hodin.
  • V mimořádném případě může dojít ke změně místa konání podzimního zasedání. O této případné změně  bychom Vás informovali nejpozději v pondělí 19.11.