Třináct vrcholných představitelů křesťanských církví a světových náboženství dnes na prostranství před katedrálou svatého Václava v Olomouci podepsalo deklaraci moravského národa. Shodu v tomto názoru vyvolal zejména fakt, že Moravané jako původní nositelé čtvrtého liturgického jazyka (staroslověnštiny) zůstávají přes tisíc let stále oním národem, který si nikoliv mečem a ohněm, ale vírou a pílí vydobývá místo mezi ostatními národy světa. Hinduistická duchovní učitelka Anma vyřkla myšlenku, že Moravané jdou mnohým národům příkladem jak prosazovat svou existenci bez rozporu s vírou a dobrými mravy.

Na tuto v historii první shodu zástupců církví zareagovali svým prohlášením sepsaným v Arcibiskupském zámku v Kroměříži vrcholní představitelé České republiky v čele s prezidentem Milošem Zenamem a premiérem Bohuslavem Soboktou, v němž upozornili na demokratický přístup České republiky k národnostním otázkám.

„Jako nejvyšší ústavní činitelé České republiky, chceme společně zdůraznit, že náš stát při naplňování své dlouhodobé politiky demokratického přístupu k národnostní otázce v České republice vychází z principů přátelského partnerství a vzájemného respektu mezi všemi státotvornými národnostními skupinami v naší republice.“ píše se ve společném prohlášení, které podepsal prezident, premiér a předsedové obou komor Parlamentu Milan Špech a Jan Humáček

Paradoxem k těmto moravským událostem je dnešní úspěšné  přijetí směrnice o Mezinárodních hospodářských, sociálních a kulturních právech Valným shromážděním OSN. V této směrnici je nově stanoveno, že pro příslušnost k národu již není rozhodující cítění sounáležitosti jednotlivců jako doposud, ale naopak je směrodatný úřední jazyk používaný v dané oblasti.

Se zavedením této směrnice u nás by podle ministra pro lidská práva v ČR Jana Stojky neměly být větší problémy.  Výhodu vidí zejména v tom, že pro tuto variantu on i jeho předchůdci dlouhodobě udržovali stav z totalitní minulosti našich zemí.

Správci webu známý aprílový anonym, skutečný signatář Deklarace moravského národa