Ke státoprávnímu a územnímu uspořádání Česká národní rada zaujímá toto stanovisko: Řešení státoprávního a územně správního uspořádání nelze již dále odkládat, je třeba neprodleně přistoupit k věcnému projednávání včetně důkladného rozboru ve všech příslušných orgánech České národní rady s těmito základními východisky. Česká národní rada považuje za vhodné spolkové uspořádání ČSFR, a to za souhlasu všech jejích reprezentantů. Proto ČNR ukládá předsednictvu České národní rady vypracovat do příští plenární schůze harmonogram postupu plnění stanoviska ČNR ke státoprávnímu a územně správnímu uspořádání na základě širokého rozboru, obsahujícího politickou, organizačně správní i ekonomickou část varianty spolkového uspořádání a současně varianty zemského samosprávného zřízení.

JAK TEN „ŠIROKÝ ROZBOR“ NAKONEC DOPADL ?

Ač o komunistickém krajském uspořádání napadlo ani slovo, přece si ho čeští šovinisté odhlasovali. Čechy budou mít vždy víc obyvatel než Morava případně i s naším Slezskem. A tím i víc zástupců v parlamentu. Přehlasují nás kdykoli. Doplácíme na to, že jsme byli v roce 1918 příliš důvěřiví a netrvali při vstupu na sepsání mezinárodní smlouvy plnoprávné korunní země Moravy s novým československým státem ve věci zákazu majorizace ve věcech, které se týkají jen Moravy samé. Ani si tehdy lidé nedovedli představit, že naši nejbližší, Češi z Čech, budou s Moravou zacházet tak hanebně.

Co nám tedy zbývá? Deklarovat početný moravský národ v příštím sčítání lidu. Je-to jediný způsob jak nebýt stále okrádanými občany druhé kategorie. Je to to jediné, o co se lze opřít v mezinárodním právu. Nakonec nám to poradili samotní Pražáci v parlamentu, když se našim poslancům vysmívali: „Když nejste národem, Moraváci, tak se v dovolávání svých práv nemáte o co opřít!“ – Přeloženo do jazyka „na plnou pusu“: My vám vaše právo dát nechceme, nemusíme a nedáme !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa