V neděli 14. května 2017 se koná moravsko – slezské zemské kolo soutěže dětských zpěváků lidových písní.

Do zemského kola postoupili soutěžící z těchto regionálních kol Moravy a Slezska:

* Valašsko „Zpěváček – region Valašska“
* Slovácko „Zpěváček Slovácka“
* Haná „O hanáckyho kohóta“
* Brněnsko „Černovický zpěváček“
* Těšínské Slezsko „Zpěváček Těšínského Slezska“
* Opavské Slezsko „Opavský skřivánek“
* Ostrava – Lašsko „Zpěváček 2017“

Pořadatelem soutěžní přehlídky „ZPĚVÁČEK – DĚTI A PÍSEŇ“ je Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů.

 • Mediálními partnery jsou Český rozhlas Brno a Radio Proglas.
 • Cílem soutěžní přehlídky „ZPĚVÁČEK – DĚTI A PÍSEŇ“ je posílení zpěvnosti mezi dětmi a mládeží ve vztahu k lidové písni a umožnění společného koncertního vystoupení dětí z různých folklorních regionů Čech, Moravy a Slezska.
 • Soutěžní přehlídky v sólovém zpěvu lidových písní se mohou zúčastnit děti ve věku od 10 do 15 let včetně. Věkovým kritériem se rozumí věk účastníka dosažený v kalendářním roce konání soutěžní přehlídky, tedy k 31. 12. daného roku.
 • Každý účastník přednese dvě lidové písně z folklorního regionu, který reprezentuje:
  • Jedna píseň volného, rubátového charakteru, bez instrumentálního doprovodu (à capella).
  • Jedna rytmická píseň za instrumentálního doprovodu cimbálové muziky.
  • Není možno soutěžit se sérií písní (sada dvou či více po sobě následujících písní).
  • Soutěžící z Moravy a Slezska bude doprovázet BROLN
  • Účast v lidovém kroji je vítána.