Přerozdělování daní centrem vytváří zaostávání oblastí státu, je to současná i historická zkušenost a diskriminace.
Nastíněný model zabezpečuje:
Spravedlivé rozdělení daní na občana a země.
Převádí kompetence a činnosti z centra na země, města, obce-mimo oblasti, které se týkají nutného řízení chodu státu.
Výrazně šetří náklady provozu uvnitř státu.
Přináší bouřlivý rozvoj v zemích, regionech, městech a obcích.
Snižuje korupci, šetří výdaje, zvyšuje neskutečně efektivitu a rozvoj zemí, oblastí, měst a obcí.
Vstupní údaje:
Jsou modelové, jednoduché pro pochopení, přibližují se orientačně reálným údajům.
Česká republika: 10 000 000 obyvatel
Čechy: 6 000 000 obyvatel
Morava: 4 000 000 obyvatel
Rozpočet České republiky: 2 000 000 000 000 (2 biliony Kč)
Rozdělení daní: 30% centrum: 600 miliard
40% země: 800 miliard (Čechy 480 miliard, Morava 320 miliard)
30% města, obce: 600 miliard (Čechy 360 miliard, Morava 240 miliard)
Na každého občana v Čechách a na Moravě připadá 60 000 Kč.
Lehce zjistíte, kolik přiteče přerozdělením přímo do vašeho města či obce.
Příklad:
Obec Boršice, 2200 obyvatel x 60 000 = 132 000 000 Kč
Město Uherské Hradiště, 25 000 obyvatel x 60 000 = 1,5 000 000 000 Kč
Město Brno, 400 000 obyvatel x 60 000 = 24 000 000 000 Kč
Město Praha, 1 000 000 obyvatel x 60 000 = 60 000 000 000 Kč
Dojde ke zrušení většiny současných ministerstev, mimo těch, které jsou potřebné k
zabezpečení chodu státu, jako je obrana, zahraničí a podobně.
Kompetence přejdou shora dolů na země, města a obce.
Jako příklad je možné vidět třeba zrušení úřadů práce s tím, že tato problematika se
řeší přímo v obci či městě.
Obce mohou sdružením financí vytvářet společné projekty obohacující region a tak
dále.
Je to jen hrubý nástin, který chce podrobně rozpracovat odbornými týmy od centra až
po obce.

Bernard FRANTA, předseda  místní organizace Moravanů Boršice