Poslední zbytky okleštěné autonomie v podobě Moravskoslezské země zrušili komunisté k 1.1.1949 tím, že zrušili zemské zřízení našich zemí a nahradili je kraji podřízenými Praze.

Federální shromáždění ČSFR přijalo dne 9.5.1990 usnesení: „Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky považuje zrušení Země moravskoslezské od 1. ledna 1949 v rámci nového územně správního uspořádání za akt nespravedlivý a poplatný totalitní byrokraticko-centralistické praxi, za krok, který byl v rozporu s principy demokracie a samosprávy a který tak podstatně přispěl k deformovanému vývoji československé společnosti. Vyslovuje proto pevné přesvědčení, že ústavní uspořádání republiky, které vzejde z jednání svobodně zvolených zákonodárných sborů, tuto nespravedlnost napraví…“

To se ale nestalo. „Praha“ přesto, že více než 630 000 občanů podepsalo petici za rehabilitaci Země Moravskoslezské, opět uzákonila staronové komunistické kraje. Byla to petice podepsaná největším počtem občanů od doby vzniku Českslovenska dosud. Křivda vůči Moravě a Moravanům nebyla dodnes napravena. Moravě autonomie vrácena nebyla. Boj za naše ukradená práva nekončí ! Nezapomeňte na to při sčítání lidu na jaře příštího roku a posuňte naši spravedlivou věc o kus dopředu tím, že si dopíšete nejem moravskou národnost, ale i moravský jazyk, či moravštinu. A doporučte to všem ve vaší rodině, příbuzným, kamarádům, známým!

Je tak málo příležitostí, kdy můžeme veřejně deklarovat svoji občanskou vůli směřující k nápravě nespravedlnosti vůči naší vlasti a rodné zemi Moravě !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa