Masarykovo muzeum, příspěvková organizace Jihomoravského kraje, organizuje prostřednictvím své pobočky Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP, dějepisnou olympiádu na téma Velká Morava a soluňští bratři sv. Cyril a Metoděje. Cílem soutěže je podněcovat děti obou stupňů základních škol k rozšiřování znalostí o vzniku prvního státního útvaru na našem území. Pomáhá žákům uvědomit si kulturní i náboženské […]

Číst dál →

Morava, 12. dubna 1870 Také jedno osvědčení … A také by to muselo s Moravou už velmi smutně vyhlížet, když by museli Moravané se teprve veřejně ozývat o svou samostatnost. Že má Morava být úplně nezávislá od Čech, jest pravda, která se rozumí sama sebou, jako se rozumí, že z dvojčátek neb trojčátek každé dítě samostatné tělo […]

Číst dál →

Stropní freska v sále Rady brněnské Nové radnice je v podstatně horším stavu, než naznačovaly sondy z roku 2008. Informaci uvedl vedoucí restaurátorského týmu Martin Číhalík. Sál prodělává od léta loňského roku rozsáhlou rekonstrukci, při níž budou kompletně vyměněny rozvody topení, vody, chlazení a vyměněna podlaha. Obnova sálu by měla vyjít na více než 25 […]

Číst dál →

Stát je reprezentován státním znakem. Ten je v případě evropských států staletým symbolem určité země. Stát jej chrání a jeho užívání je bezplatné. Naproti tomu logo je záležitostí proměnlivé módy a jeho autoři pobírají peníze za autorská práva. Logo nemá vyšší přínos, než který má státní znak. Přesto některé státní úřady vymýšlí různá loga a […]

Číst dál →

MORAVA, 27. března 1870 Úloha mor. listů oposičních. Moravské časopisy oposiční svazují již moravskému národu pinkl, chystajíce se s ním na wandr do Čech, kdež ho zašantročejí… My jsme předešle přišli této snaze s upřímnou jednou radou vstříc, radivše našim vlastencům na Moravě, aby se do čachru žádného dřív nedávali, pokud pražští páni nepovědí, co dobrého Moravanům […]

Číst dál →

Lze si vzít z Bezručových Slezských písní nějaké poučení? Byl jsem si téměř jist, že Petra Bezruče, v literatuře i v obecném povědomí známého jako slezský bard, ve smyslu obecného vyznění mnoha jeho básní sbírky Slezské písně pak spíše Moravan, nelze označit jako básníka českého. Jeho básně jsou svým zaměřením příliš jednoznačně, eufemicky řečeno, nečeské. […]

Číst dál →

Před třiceti lety, na začátku roku 1990, představila obnovená Společnost pro Moravu a Slezsko (SMS) v čele s Boleslavem Bártou svůj program, ve kterém požadovala obnovení zemské samosprávy, zrušené komunistickým režimem. Přímo navázala na organizaci, která se stejným požadavkem vystoupila v roce 1968 a jejíž činnost byla násilně ukončena po srpnové okupaci. Program SMS získal […]

Číst dál →

Narodil se v Brně, zemřel na hradě Špilberk a z Brna vládl i Svaté říši římské. Mohutný, sto osmdesát centimetrů vysoký a sto kilogramů vážící panovník, byl dobrým finančníkem, lstivým politikem a člověkem evropského formátu. Po smrti jeho strýce Karla IV. ho považovali za nejschopnějšího člena lucemburské královské rodiny. Další díl seriálu Deníku Rovnost nazvaný Jihomoravané, kteří dobyli […]

Číst dál →

V poslední době došlo k několika případům změny symboliky celostátních organizací, kdy byl zvolen jako jednotící symbol český lev. Nedávno se v médiích objevila zpráva, že českého lva by měla mít ve svém logu všechna ministerstva. Proti těmto změnám se zvedla vlna odporu. Kritikům vadí chybějící symboly Moravy a Slezska, český lev jako symbol Čech […]

Číst dál →

Národní kulturní památka – Slovanské hradiště v Mikulčicích, kterou v minulém roce navštívilo téměř 65.000 hostů, zahájilo propagaci a přípravu jubilejní 60. návštěvní sezóny i několika desítek kulturních, vzdělávacích, soutěžních i zábavných pořadů, jež doplňují základní cíl návštěvy hradiště – poznávání  historie a archeologických dokladů počátků naší státnosti z dob Velkomoravské říše a krás místní kouzelné přírody. Hradiště […]

Číst dál →