Metoděj (biskup) Byzantský katolický patriarchát Praha (Čechy), Doněck (Novorusko) www.vkpatriarhat.org/cz Dobrý den. Při zhlédnutí videozáznamu ze stránek Vašeho patriarchátu ze svatováclavského shromáždění v pátek dne 28. září t. r. v centru hlavního města tzv. »České republiky« jsem z Vašich úst vedle označení českého národa slyšel také správné a příkladné pojmenování moravského národa, k němuž se […]

Číst dál →

VÍTE, CO JE JOŠTŮV DUKÁT ? Je to zlatá mince, kterou razil moravský markrabí Jošt Lucemburský, římský král, sídlící na Moravě. Našla se pokud vím původně jen v jednom exempláři. Mám dojem, že se později našel ještě jeden, ale to už lovím z paměti. A protože mnohé, co ukazuje NA VÝZNAM MORAVY V MINULOSTI je […]

Číst dál →

Včera jsme si připoměli výročí narození moravského spisovatele a dramatika Aloise Mrštíka (nar 14.10.1961 v Jimramově, zemřel 24,2,1925 v Brně).  Alois Mrštík se narodil jako jeden ze čtyř synů jihomoravského ševce. Vystudoval v Brně reálku a učitelský ústav. Působil jako učitel na různých místech na jižní Moravě, naposledy v Divákách u Hustopečí. V roce 1892 […]

Číst dál →

Před 170 roky – konkrétně 14. října roku 1848 – se na 5 měsíců stala Olomouc sídlem rakouského císařského dvora. Stalo se tak po opakovaných revolučních nepokojích ve Vídni. Habsburkové z obav z řádění davu hledali stabilnější místo, aby nakonec upřednostnili poklidné město v Moravském markrabství. Olomouc měla v této době ještě hradby, navíc zdejší obyvatelstvo nepropadalo radikalismu. Krátce […]

Číst dál →

Proč nefandím reprezentantům Česka alias Čechy v ČR Stát ČR přes sport s pomocí médii propaguje český šovinismus a snaží se o zákeřnou a podlou čechizaci obyvatel země Moravy a Slezska. Média nám předkládají obraz o tom, že v ČR je vše české nic moravské nebo slezské. Hlavní důvody proč nefandím Česku a jeho národnímu […]

Číst dál →

Co se letos neslaví, co se jakoby nestalo – díl III. Rok nadějí – 1968 – bývá pravidelně a podrobně připomínán a to nejen v roce „osmiček“.  Netýká se to ovšem vzniku a intenzivního rozvoje Společnosti pro Moravu a Slezsko (založena 20. května 1968), které již v polovině srpna dosáhlo 250 tisíc členů! Bohužel i přes propracovanou […]

Číst dál →

Co se letos neslaví, co se jakoby nestalo – díl II. Dalším zásadním a navíc tabuizovaným datem je 21. prosinec 1948. Totalitní systém ve snaze o důsledné ovládání státu přikročil ke zničení po staletí existující zemské samosprávy. Obdobně jako např. v NDR i u nás bylo rozhodnuto o vytvoření malých krajů. Čím menší celky totiž existují, […]

Číst dál →

Co se letos neslaví, co se jakoby nestalo – díl I. V záplavě mnoha připomínaných výročí, vztahujících se k „osmičkovým“ rokům 1918, 1938, 1948, 1968, se nachází i události, na které není vhodné upozorňovat – týkají se totiž moderních moravských dějin a hlavně neodpovídají zájmům zcentralizovaného českého státu. Prvním z nich je rok 1918. Na Moravě se […]

Číst dál →

Proč nelze obnovit moravskou státnost prostřednictvím a v rámci českého státu? pokračování Rezignace obyvatelstva Podle výzkumů Sociologického ústavu AV si dlouhodobě 87 % obyvatel myslí, že občan nemá žádný vliv na řešení problémů na celostátní úrovni. Z toho vyplývá rezignace na politickou angažovanost. 91 % obyvatel odmítá přesvědčovat přátele, aby volili stejně. 88 % se odmítá zapojovat […]

Číst dál →

Proč nelze obnovit moravskou státnost prostřednictvím a v rámci českého státu? Ideologie Od renesance existuje pojem ragione di stato, raison d´état, což znamená smysl existence státu. Přitom z výzkumu byrokracie víme, že rozhodující pro budoucí vývoj byrokratické struktury (tedy i státu) je její vznik. Masaryk to vystihl výrokem: „Státy se udržují ideami, na kterých vznikly.“ Jaký je […]

Číst dál →