Obvykle bývá zvykem začít rok nadějnými perspektivami o tom, co nás kladného čeká v nastalém čase. Jako by se lidské dějiny měly posouvat jen směrem k lepšímu a zdařilejšímu. Pro nás Moravany je však 1. leden 2019 datem, kdy si můžeme připomínat zlomové události výrazně negativního rázu.

Je tomu přesně 70 let, kdy vstoupily v platnost totalitní kraje, jimiž se nastupující totalitní systém oprostil od po staletí existující zemské samosprávy.

Je tomu přesně 50 let, kdy nabyl účinnosti zákon o čs. federaci, kterým vznikla Česká (socialistická) republika.

Nechci však končit úplným pesimismem, vždyť nás letos čekají i jiná výročí. Tak třeba rok 1749, tehdy Marie Terezie v rámci reforem de facto zrušila země Koruny české. V následku provedených změn se Morava stala samostatnou zemí v rámci habsburské monarchie…

Tomáš Skoumal, sigbatář Deklarace moravského národa