Milí přátelé,

zasílám Vám  pozvánku Kruhu Rodů Moravy a Slezska na odhalení sochy významné osobnosti našich moravských dějin, historiky v Evropě uznávaného a potvrzeného  knížete Sáma, který už počátkem 7. stol. našeho letopočtu sjednotil slovanské kmeny a rodová sídla na území dnešní Moravy a vytvořil tak državu Dunajských Slovanů, později s názvem Morava, která dosud trvá. Tato slovanská osobnost byla po celé tisíciletí znevažovaná a germánskými mnichy označovaná za franského kupce právě  proto, že jeho skutečná existence byla evropskými  historiky potvrzena a nebylo ji možno z dějin Evropy vymazat.  Kníže Sámo patří do našich  slavných národních  dějin a proto jsme pojali v Kruhu Rodů Moravy a Slezska úmysl, vrátit ho lidu jeho národa, vrátit mu upíranou úctu  a postavením sochy i důstojnost, která mu patří.

Nyní k oficiálnímu programu na Jarcovských skalách v sobotu dne 16. září ve 14.oo hod. Po uvítání přítomných oznámím pořad oficiálního programu.

Zahájí ho hudební skupina ze Štramberka písní : „Probuďte se Moravané“

Poté přednese Zuzka Kaiser z Ostravy báseň „Legenda o knížeti Sámovi“

Rosťa Žďárský z Ostravy v projevu přiblíží existenci a život knížete Sáma

Bude  následovat několik zdravic z Moravy i ze Slovenska

Marek Dlabaja z Frýdlantu nad Ostravicí za doprovodu hudební skupiny ze Štramberka, která zahraje a zazpívá píseň  „Jsem Moravan, toť chlouba má“ odhalí sochu knížete Sáma  a zazní slovanská hymna.

Po ní bude následovat už jen závěr oficiálního programu, který je zaměřen zejména na  poděkování všem, který se o tuto důstojnou akci zasloužili.

Oficiální program uzavře opět hudební skupina ze Štramberka  písní již zesnulého šumperského rodáka Ády Rulíška: „Moravo krásná“

Bude následovat neformální část, ve které Zuzka Kaiser seznámí a případně zorganizuje zpívání lidových písní, tanců i moravské besedy a Maruška Procházková seznámí s právě vytvořenými internetovými stránkami Kruhu Rodů Moravy a Slezska, která jsou teprve v počátku tvoření, ale která už dnes si můžete vyhledat na  seznamu : www.kruhrodu-moravy-slezska.estranky.cz

Na stáncích  budou k dispozici knihy, vlaječky Moravy, nálepky, budou rozdávány letáčky a informace. Zdeněk Říha z Brna přiveze i jiné zboží: košile, symboly a pod.

Těším se  na setkání s Vámi na Jarcovských vrších. Jaroslava Grobcová

Paní Jaroslava Grobcová je moravská spisovatelka a signatářka Deklarace moravského národa