Kvapem se nám blíží rok 2022 a s ním i tisícídvěstěleté výročí první písemné zmínky o Moravanech. Víme, že Moravané byli v té době již usazeni ve střední Evropě déle. Ale to neznamená, že by písemná zmínka o nich byla něčím nevýznamným. Znamená to, že jsme tehdy doložitelně vstoupili na civilizační, kulturní i politickou mapu Evropy.

Mohlo se to, a velmi pravděpodobně tomu tak bylo, stát už mnohem dříve. Ale kolik zpráv se dochová z tak starých časů? Je to tedy první, skutečně dochovaný písemný doklad o tehdejší Staré Moravě a o nás Moravanech, v ní usazených a trvale žijících.

Nezapomeňme na to, že příští rok je pro pro Moravu a Moravany i tím velmi významným rokem!

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa