„V předvečer třetího výročí naší samostatnosti nucena je republika československá činiti branná opatření proti nebezpečí, hrozícímu z nového návratu Karla Habsburského na uherskou půdu.“ Nejen Olomouc se třásla před novou válkou. Kasárenské objekty ve městě se začaly rychle plnit mobilizovanými vojáky čtyř ročníků. Život ve městě se změnil.

Císař Karel v roce 1917 navštívil Olomouc. O čtyři roky později kvůli němu i v Olomouci probíhala mobilizace.

Když se u nás řekne mobilizace, většině lidí vytanou na mysli dojemné archivní obrázky z podzimu roku 1938. Jenže k mobilizaci došlo v Československu vícekrát, a ta první se odehrála přesně před sto lety.

Roli hrály dva faktory. Jedním byl Karel Habsburský, bývalý císař, který se nechtěl vzdát nároku na trůny, které mu ještě v roce 1918 patřily; jeho výklad byl takový, že se na konci roku 1918 pouze dočasně vzdal výkonu vlády. Pro republiku znamenal jeho postoj potenciální hrozbu. Druhým faktorem byla nejednotnost mladé armády, složené z různých typů bývalého C. a K. vojska, dobrovolnických jednotek a legionářů. Pro vládu byla tedy tato záminka dobrá i k tomu, aby si ověřila, jak se daří budovat armádu.

Karel Habsburský (na snímku vlevo) o sobě nechal slyšet v roce 1921 hned dvakrát. Po porážce marxistické republiky rad Maďaři obnovili v březnu 1920 monarchii a do jejího čela postavili Miklóse Horthyho jako regenta, tedy zástupce legitimního krále. Brzy na to do Budapešti dorazil Karel a chtěl převzít trůn. Horthy mu sice odpřisáhl věrnost, nicméně trůn „prozatím“ nepředal. Karel tedy odjel, ale už 20. října to zkusil znovu. Tentokrát už ale jeho věrní připravili vojenské jednotky. V Šoproni se již utvořila solidní „habsburská“ armáda, která následně pochodovala na Budapešť. Vše trvalo ale příliš dlouho. Regent Horthy přestal předstírat loajalitu a spěšně dal dohromady vlastní vojsko, kterým hodlal bránit králi v návratu. Když Karel po prvních krvavých střetech pochopil, že by v Maďarsku vyvolal novou občanskou válku, rezignoval.

Československo sledovalo dění u jižního souseda s velkým napětím. S Maďary totiž po vyhlášení republiky regulérně válčilo a otázka jižní hranice Slovenska byla mimořádně citlivá. Případný nástup Karla na trůn by pro republikány znamenal nebezpečný precedens – co kdyby pak chtěl Habsburk i do Prahy? V neděli 23. října tedy rozhodl prezident Masaryk o mobilizaci čtyř ročníků. Během mobilizace do zbraně nastoupilo asi 385,5 tisíce mužů. Němci a Maďaři rozkaz ve velkém ignorovali a nenarukovali. V českých zemích chybělo 35 procent povolaných záložníků, na Slovensku 27 procent.

V Olomouci probíhala mobilizace vcelku spořádaně. Následující citace pocházejí z olomouckého tisku. „Mobilisace způsobila nejprve rozruch, který pak změnil se v klidnou úvahu, že jde pouze o opatření preventivní.“ V úterý už byli ve městě k vidění muži příslušných ročníků, jak s kufříky pospíchají ke svým jednotkám. „Ve všech olomouckých vojenských ubikacích bylo neobyčejně živo.“ Olomoucký český tisk pozitivně hodnotil kázeň ve vojksu. Podle dobových svědectví vojáci byli k vidění venku během dne, večer ale kasárna neopouštěli. 

Lidé se nejprve vrhali na obchody, aby se zásobili před očekávanou válkou. Brzy ale horečka opadla a situace zklidnila. „Až na nepatrné výjimky nedali se obchodníci svést nastalým shonem a nezdražovali zboží!“ Obchodní a živnostenská komora vyzývala všechny živnostníky, aby co nejrychleji splatili dlužné daně a nečekali na platební rozkazy. Jinak by v případě válečného dění hrozila velká inflace.

Ve městě se změnila ještě jedna věc. Olomoucká městská rada totiž s ohledem na mnohonásobně větší pohyb vojáků zakázala po vyhlášení mobilizace do odvolání ve všech hostincích a výčepech nalévání lihovin. Pivo zakázáno nebylo.

V Olomouci i jinde se manifestovalo proti Habsburkům. Legionáři veřejně demonstrovali věrnost republice, velký tábor lidu proběhl i na Horním náměstí, kde k němu promlouvali zástupci města z balkonu radnice. Manifestací se ale neúčastnili olomoučtí Němci.

Už 1. listopadu však odjel Karel s chotí na palubě britské lodi po Dunaji pryč na moře a následně do exilu na Madeiru. Do střední Evropy se už nikdy nevrátil. Mobilizace mohla být postupně během listopadu odvolána. A v prvním listopadovém týdnu radní k velké úlevě hospodských i jejich klientů zrušili i ten zákaz podávání lihovin.   

Čsl. generál Josef Šnejdárek na Slovensku v době války mladé republiky s Maďarskem. / Autor: Original source: http://wittmannholding.sk/fam/snejdarek.pdfNa Commons přenesl z cs.wikipedia uživatel Sevela.p pomocí nástroje CommonsHelper., Volné

https://olomoucky.rej.cz/clanky/historie/725-mobilizace-pred-sto-lety-proti-navratu-cisare-karla-olomoucka-rada-zakazala-nalevani-koralky?fbclid=IwAR26qZZVQ1TkkB47-xrG9h_RBie6UWMGqTkvralFcKkXOGGWKcgftbsUWPs