Moravská dopravní infrastruktura jako obraz prosperity a bohatství. MZH podporuje výstavbu D43

Kvalitní dopravní infrastruktura, je a byla odjakživa obrazem prosperity a bohatství společnosti, protože má schopnost propojovat regiony a tím zvyšovat díky dostupnosti služeb životní úroveň v příslušných oblastech. Při pohledu na současnou dopravní infrastrukturu Moravy a její rozvoj za posledních 30let lze ovšem oprávněně pochybovat o tom, že stát či krajské územní celky jsou schopny tuto nezbytnou podmínku prosperity zajistit.

Při pohledu na dopravní spojení mezi Brnem a ostatními lokalitami a je již jedno, jestli vlakem či automobilem narážíme na fakt, že budování infrastruktury na Moravě je zcela nekoncepční a mnohdy nelogické. Neschopnost státní správy a samospráv pak ústí v nekonečné tahanice o trasy, které hrají do karet jen pozemkovým spekulantům a velkým stavebním korporacím a v konečném důsledku poškozuje občany. Jedním z ukázkových příkladů je stále na papíře dálnice D43/R43, která se potácí ve vakuu již dobrých 80let. Vzhledem k tomu, že jde, mimo jiné, o důležitou součást dopravního propojení mezi Baltem a jihem Evropy je její neexistence doslova tristní, zvláště když finišuje dálniční připojení Polsko-Východní Čechy. Její neexistence již dnes komplikuje život obyvatelům Boskovicka, Blanenska, ale i Brna do kterého zbytečně přivádí tranzitní dopravu ze severozápadního směru.

14. ročník pochodu za dálniční propojení Brna a Moravské Třebové

Protože se však občané z postižených oblastí nehodlají se současnou situací smířit a mají už dost slibů a nečinnosti lokálních politiků, ale i zástupců státu či kraje, pořádají každoročně pochod na podporu vybudování dálničního spojení mezi Moravskou Třebovou a Brnem. Letos 2. září proběhlo již po čtrnácté. Přes 160 účastníků pochodu došlo do tradičního cílového prostoru za Obecním domem v Mladkově z Velkých Opatovic, Letovic, Benešova, Boskovic a dalších obcí. Neschopnost realizace tohoto důležitého dopravního spojení opět z velké části vyplívá z neexistence zemského zřízení, které by jako autorita prosazovalo smysluplný a ucelený dopravní koncept z pohledu celé Moravy.