VÝZNAMNÝ MORAVSKÝ DEN

Na radnicích zavlají moravské vlajky na počest římského krále a moravského markraběte JOŠTA LUCEMBURSKÉHO „MORAVSKÉHO“Vážení přátelé, Moravanky, Moravané a příznivci země Moravy, už zítra, to je v neděli 1. října 2023, si připomeneme 613. výročí zvolení JOŠTA LUCEMBURSKÉHO (1351 – 18.1. 1411), markraběte moravského a markraběte braniborského, římským králem. Volba se konala 1. října 1410 ve Frankfurtu nad Mohanem. Jošt byl velice obratným a ctižádostivým panovníkem evropského formátu. Z moravského hradu Špilberka v Brně vládl celé Svaté říši římské. Jeho náhlou smrtí vymřela moravská rodová větev Lucemburků po meči. Hrob římského krále a moravského markraběte se nachází v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí v Brně. Náš spolek Moravská národní obec si tuto výraznou osobnost moravských a evropských dějin pravidelně připomíná a vzdává jí úctu během programu každoroční slavnosti Den za Moravu. Moravský markrabě Jošt Lucemburský, zvaný též jako „Moravský“, se zapsal také do dějin naší obce Dlouhé Loučky, když v období tzv. markraběcích válek odkoupil podíl na naší vsi od pána Pavlíka ze Sovince se záměrem naklonit si tento významný moravský šlechtický rod na svoji stranu. Později tento majetkový podíl věnoval olomoucké kapitule. Není také bez zajímavosti, že Jošt Lucemburský povolil stavbu první olomoucké radnice. Tehdy ovšem dřevěné. Ta však brzy vyhořela. Také významné město Uničov se může pyšnit privilegiem moravského markraběte Jošta Lucemburského a to prostřednictvím listiny vydané 10. října L.P. 1391 v nedalekém Úsově. V textu se doslova píše: „Markrabě moravský Jošt povoluje městu Uničovu zřízení bělidla podle zvyklostí města Krnova, stanovuje, že v okruhu tří mil nemá nikdo dávat prádlo bělit jinde, a bere pracovníky bělidla pod svou ochranu…“ V další významné listině vydané 17. srpna L.P. 1407 v Olomouci se mimo jiné píše: „Markrabě moravský Jošt osvobozuje za věrné služby město Uničov od cla a mýta na území celého Markrabství moravského…“ Nejen z těchto důvodů na mnoha radnicích, obecních úřadech, požárních zbrojnicích a dalších veřejných i soukromých budovách na popud našeho spolku Moravská národní obec zavlají naše krásné a zářivé žluto-červené vlajky se zemským znakem symbolizující moravskou svébytnost, jedinečnost a hrdost nás Moravanů. Děkuji všem starostkám, starostům, radním, zastupitelům, hasičům a všem patriotkám a patriotům za uctění tohoto moravského výročí vyvěšením vlajky Moravy.

S úctou Stanislav Blažek

https://www.facebook.com/stanislav.blazek.5