5. března uplynulo 19. let, kdy v Brně zemřel Moravan, Doc. Lubomír E. Havlík. Tam, na brněnském Ústředním hřbitově, je i pochován. Byl znojemským rodákem, kde se narodil 30. srpna 1925. Kdo jste ho znali a i vy, kteří jste ho poznali jen z jeho díla, věnujte mu tichou vzpomínku. Vzpomínám na něho jako na staršího milého pána, který občas navštívil sekretariát Moravské národní strany, kde jsem určitý čas pracovala. Rád si pohovořil o minulosti Moravy a rád zodpověděl i otázky, které jsme mu my, se zájmem o Moravu, ale jen s útržkovitými znalostmi její historie, pokládali. Svým dílem, jako odborník Akademie věd na raně středověké dějiny Evropy a s velkými znalostmi o celkových dějinách Moravy, a jako velký moravský vlastenec, velmi přispěl k možnému budoucímu úspěchu snah moravských patriotů ve věci spravedlivé emancipace Moravy. Úspěchu ve který věříme, o který usilujeme a pro který pracujeme.

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa