O některých výročích se nesmí v naší pokrytecké „liberální demokracii“ mluvit. Příkladem je zločin nastupující komunistické totality – zrušení moravskoslezské samosprávy a vytvoření krajského systému.

Níže přikládám starší příspěvek.

Tomáš Skoumal

21. prosinec 1948 – Zánik země Moravskoslezské

Dne 21. prosince 2013 tomu je již 65 roků od schválení zákona č. 280/1948 Sb. o krajském zřízení, který ve snaze o utužení centralismu vytvořil nastupující totalitní režim. Došlo tím k likvidaci po staletí fungující zemské samosprávy, přičemž nové celky ani nerespektovaly hranice původních zemí. Během 50. let si i komunisté uvě­domili nákladnost a zbytečnost existence tolika regionů, a proto jejich počet ales­poň redukovali. Je smutnou skutečností, že ani po listopadu 1989 nebyly země obno­veny. Naopak, současné kraje jsou téměř shodné se svými předchůdci z let 1949 — 1960. | PhDr. Tomáš Skoumal, předseda Historické sekce MNO.