V sobotu 1.6. si členové strany Moravané v Kroměříži připoměli 25. výročí strany Moravané. V úvodním slově čestný předseda strany Pavel Dohnal seznámil i mladší členy strany s historií strany a lidmi kteří stáli v jejím čele.

  1. výročí vzniku strany Moravané

Strana Moravané navazuje na Hnutí samosprávné Moravy a Slezska.

Hnutí samosprávné Moravy a Slezska bylo založeno 1.6.1994 členy Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnosti pro Moravu a Slezsko, kteří nesouhlasili s politickou linií předsedy HSD-SMS Jana Kryčera a prosazením další změny názvu hnutí na Českomoravskou stranu středu (ČMSS) v lednu 1994 s cílem etablovat stranu v politickém středu a oslovit voliče celé České republiky.  V letech 1996-2001 hnutí používalo rozšířený název Hnutí samosprávné Moravy a Slezska – Moravské národní sjednocení (HSMS-MNSj), protože do ní vstoupila v březnu 1996 část členů Moravsko národní strany. Předsedové Hnutí samosprávné Moravy a Slezska postupně byli Doc. Ing. Jan Smejkal CSc, Ing. Lubomír Král, JUDr Jiří Bílý, Ph.D, Ing. Pavel Dohnal a MUDr. Pavel Hála

Současný název Moravané strana přijala na sjezdu Hnutí samosprávné Moravy a Slezska (HSMS) 17. prosince 2005. Na sjezdu do strany vstoupili i členové Moravské demokratické strany (MoDS), poté co na současně probíhajícím sjezdu Mods rozhodli o jejím zrušení .

Moravská demokratická strany vznikla v dubnu 1997 sjednocením dvou promoravských politických stran, Moravské národní strany (MNS) s předsedou Ivanem Dřímalem a Českomoravské unie středu (ČMUS) s předsedou Daliborem Štamberou. ČMUS vznikla v letech 1994-1996 integrací tří parlamentních stran Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnosti pro Moravu a Slezsko přejmenovanou na Českomoravskou stranu středu (ČMSS),  Zemědělské strany (ZS), Liberálně sociální unie (LSU). Do Českomoravské unie středu vplynula i členská základna Křesťanskosociální unie (KSU).  Předsedou Moravské demokratické strany byl po celou dobu Ing. Ivan Dřímal, kterého, kterého několik měsíců před sloučením s Hnutím samosprávné Moravy a Slezskav čele strany vystřídal Ing. Pavel Dohnal

Strana Moravané usiluje o obnovení samosprávy Moravy na základě práva moravského národa na sebeurčení. Cílem strany Moravané je změna unitární České republiky na Českou a Moravskou Federativní Republiku, federaci dvou rovnoprávných národů Čechů a Moravanů.  Je stranou konzervativní a eurorealistickou.

V roce 2018 několik členů strany Moravané založilo Moravské zemské hnutí, s předsedou Mgr. Ondřejem Hýskem PhD, které usiluje o obnovu Moravy na zemském principu. Hnutí je proevropské a liberální.

Prvním předsedou strany Moravané byl Ing. Pavel Dohnal, druhým Jiří Novotný, třetím Ing. Milan Trnka, čtvrtým opět Ing. Pavel Dohnal, pátým Mgr. Ondřej Hýsek PhD, šestým opět Ing.Pavel Dohnal a současným Tomáš Ingr.

V Kroměříži, 1.6.2019, Ing. Pavel Dohnal, čestný předseda strany Moravané