ZEMĚ A JEJÍ LID

Země bez svého lidu není ničím. Lid je jen jiný název pro národ. Lid – tedy národ má a měla vždy v úctě i demokracie. Tedy ta skutečná demokracie – demokracie bez přívlastků.

Když Moravané dopustili, aby se jiní za ně přihlásili k češství, udělali obrovskou chybu. Oni se sice většinově k češství sami nikdy nepřihlásili. Ale dovolili jiným, aby to udělali za ně a ještě jiným, v Čechách a v Praze, aby toho zneužili.

Někteří si myslí, že mohou zemi a její národ od sebe odtrhnout. Ale právě osudová zkušenost naší rodné země a vlasti Moravy ukazuje, že to není možné …!

Pokud chceme zachránit svou rodnou zem a vlast Moravu, musí to opět udělat moravský národ. Nikdo jiný nemůže.

JEN MY !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa