Vážení přátelé, členové a příznivci Moravské národní obce,

v mi­nulých dnech jsme obdrželi milé pozvání k návštěvě města Loštice od místního umě­leckého řezbáře a dřevorytce a velkého moravského patriota, pana Jaroslava Beneše.

Zítra, to je ve středu 1. prosince 2021, se zde na Moravičanské ulici 439 bude od 14.00 hodin konat jubilejní 25. ročník slavnostního otevření Loštického betlému. Není bez zajímavosti, že samotný autor tohoto unikátního díla, umělecký řezbář a dřevorytec, pan Jaroslav Beneš, byl na návrh veřejnosti už v roce 2016 Moravskou národní obcí zařazen mezi nominované na cenu Osobnost Mora­vy. Pokud budete mít dostatek času a chuť prohlédnout si překrásný a unikátní bet­lém, pak za dodržení bezpečnostních a hygienických opatření můžete hlavní město tvarůžků navštívit a účastnit se alespoň té části setkání, která se bude odehrávat ve venkovním prostředí.

FB Moravská národní obec