27. Sněm Moravského kulatého stolu se uskuteční v Lošticích v sobotu 1. prosince 2018 v restauraci hotelu „U Coufalů“ na náměstí.

Program:
10:15 hod. – zápis delegátů a hostů.
10.30 hod. – zahájení, úvod, organizační pokyny k jednání.
10:40 hod. – přehled činnosti MKS za rok 2018, plnění usnesení z 26. sněmu.
10:50 hod. – zpráva o činnosti Rady MKS.
11:00 hod. – rozprava k předneseným informacím.
11:20 hod. – návrhy na další činnost a rozvoj MKS.
11:40 hod. – různé, rozprava.
13:00 hod. – usnesení, zakončení Sněmu.
13:10 až 13:55 hod . – přestávka na oběd.
Od 14:00 do 14:45 pro zájemce návštěva muzea výroby tvarůžků v Lošticích.
15:00 hod. – volné pokračování v rozpravě, konzultace.