28.10.2018 se na Moravě nic nestalo. Až 29.10. převratáři s pražskými instrukcemi začali přebírat zemské instituce a teprve 8.11. byl donucen k předání moci místodržící hr. Serényi. A dále až 13.11. byla v Praze přijata prozatímní ústava ČSR, která nic neříkala o moravské samosprávě a sice zakládala Československo, ovšem poslanci kooptovanými podle voleb 1911 v Čechách (nikoli na Moravě) a podle českých pravidel, tedy od počátku šlo výhradně o českou věc nijak se netýkající moravské státnosti.

Žádný moravský orgán se ke vzniku ČSR nikdy nijak nepřihlásil a nevyjádřil, ergo šlo o českou anexi Moravy a dodnes se jedná o okupaci. Teprve ústava z roku 1920 zemskou samosprávu formálně rušila, ovšem opět šlo o akt vnějšího nepřítele a okupanta. Ve skutečnosti moravské markrabství nikdy nezaniklo a v osobě moravských markrabat žije dodnes, byť je t.č. okupováno celou řádkou samozvaných států, jejichž kořen je od počátku nelegální a nelegitimní.

FB Morava 2018