Ve státní svátek dne 28. října si nepřipomínáme jen vznik Československé republiky v roce 1918, ale také svátek sv. Rostislava Moravského. Tento velkomoravský panovník z rodu Mojmírovců zvaný též jako Rastislav či Rastic vyslal mezi lety 862 až 863 poselstvo do Konstantinopole k byzantskému císaři Michalovi III. se žádostí o vyslání učitelů křesťanské víry: „Země naše je pokřtěna a není u nás učitele, který by nás vedl, vzdělával a vyložil nám svaté knihy. Neboť nerozumíme ani řeckému, ani latinskému jazyku… I pošlete nám učitele, kteří nám mohou vyložit slova knih i jejich význam…“

(Život Konstantina Filosofa, kap.XIV.)

Zásluhou této zvláštní kulturně – politické misie vedené Konstantinem Filosofem a opatem Metodějem se Morava stala kolébkou slovanské knižní vzdělanosti.

Ve dnech 29. a 30. října 1994 byl velkomoravský panovník Rostislav pravoslavnou církví v Prešově a v Brně slavnostně kanonizován. Svatý Rostislav je společně se svatými bratry Cyrilem a Metodějem uctíván jako patron země Moravy a jejího lidu.

Na počest sv. Rostislava zavlají na mnoha moravských radnicích a obecních úřadech žluto-červené vlajky země Moravy. Děkujeme všem starostkám, starostům, radním a zastupitelům, kteří se o tuto skutečnost zasloužili. Vážíme si tohoto moravského vlastenectví.

Stanislav Blažek, signatář Deklarace moravského národa