Brno, sobota 26. června 2021. Moravské zemské muzeum, Zelný trh č. 8, malá zasedací místnost v prvním poschodí.

Program:

09:30 hod. – zápis delegátů a hostů

09:40 hod. – zahájení, úvod, organizační pokyny k jednání, doplnění a schválení programu

09:50 hod. – zpráva předsedy Sněmu MKS

10:05 hod. – zpráva Rady MKS

10:15 hod – rozprava

10:40 hod – volby předsedy, místopředsedy a členů Rady MKS.

11:10 hod – příspěvky delegátů jednotlivých organizací

11:40 hod. – rozprava

12:00 hod. – určení termínu a místa jednání 32. sněmu MKS

12:05 hod. – předpokládané zakončení jednání

Milan Trnka, předseda sněmu MKS