Na I. veřejném setkání mluvčích Moravské národní iniciativy, které se uskutečnilo 11.2.2017 v Brně se mluvčí shodli na potřebě zřízení transparentního účtu pro příspěvky a sponzorské dary.

Vzhledem k tomu, že Moravská národní iniciativa je osobní iniciativa jednotlivců a jako taková není subjektem, který může zřídit účet u banky, dohodli se mluvčí na zřízení nového transparentního účtu spolku Moravské srdce z.s. Spolek Moravské srdce z.s. organizoval na konci roku 2016 setkání občanů moravské národnosti v Kroměříži a v Brně, jejichž účastníci následně iniciovali vznik Moravské národní iniciativy a formulovali text Deklarace moravského národa.

Příspěvky a sponzorské dary, které budou poukázány na tento účet budou určeny  pro šíření Deklarace moravského národa (letáky, plakáty, inzerce, petiční stánky apod.). V případě požadavku spolek Moravské srdce z.s. sepíše s poskytovatelem finančního daru sponzorskou smlouvu.

Číslo transparentního účtu:

CZK v Čechách na Moravě a ve Slezsku: 2201162515 / 2010

Jiné měny a mezinárodní platby: IBAN: CZ1020100000002201162515     SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

účet k nahlédnutí