Na I.veřejném setkání mluvčích Moravské národní iniciativy 11.2.2017 v Brně byly kromě jiného diskutovány způsoby, kterými by bylo možné co nejlépe veřejnosti objasňovat důvody vzniku Moravské národní iniciativy a základní cíle, uvedené v Deklaraci moravského národa. Jednou z možností, na které se mluvčí domluvili, je zveřejňování odpovědí na webu www.moravskynarod.cz na otázky, se kterými se signatáři setkávají při šíření Deklarace moravského národa. Pro tyto otázky a odpovědi bude na liště webu zřízen samostatný odkaz Dotazovna.

Co je Moravská národní iniciativa?

Je to osobní aktivita občanů, většinou moravské národnosti, kterým není lhostejné současné postavení moravského národa a země Moravy v České republice. Tito občané v prosinci 2016 iniciovali vyhlášení Deklarace moravského národa.

Co je Deklarace moravského národa

Deklarace moravského národa je prohlášení jednotlivých občanů, příslušníků moravské národnosti, ve kterém vznášejí požadavek na orgány České republiky na definování občanů moravské národnosti v legislativě. Buď jako součást většinového společenství České republiky spolu s příslušníky české národnosti nebo na přiznání postavení národnostní menšiny moravskému národu. Souhlas s požadavky uvedenými v Deklaraci moravského národa může každý občan starší 15 let potvrdit podpisem pod Deklarací.

Proč byla Deklarace sepsána?

Deklarace byla sepsána, jelikož orgány České republiky odmítají uznat existenci moravského národa i obnovu protiprávně zničené země Moravy.

Má počet podpisů Deklarace vliv na její uznání? Budou jména zveřejněna?

Množství podpisů nemá právní vliv na Deklaraci, kterou se musí státní orgány zabývat jako peticí. Jména signatářů zveřejňována nejsou a nebudou.

Proč podpořit Deklaraci ze strany starostů měst a obcí?

Obec zřizuje dle § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích výbor pro národnostní menšiny, je-li na jejím území více než 10% příslušníků jiné národnosti než české. Pokud se v posledním sčítání lidu přihlásilo k moravské národnosti na území obce více než 10% občanů, měl by být v obci zřízen tento výbor pro národnostní menšiny i se zástupci moravské národnosti, pakliže to budou chtít. Starosta a vedení obce podpisem Deklarace uznává svobodnou volbu svých občanů a voličů přihlásit se k své vlastní národnosti svobodně, aniž by musel zřizovat výbor pro národnostní menšiny.

Jaká je nejlepší forma podpory Deklarace moravského národa ze strany starostů a místních samospráv?

Zástupci moravských měst a obcí nejvíce podpoří požadavky, uvedené v Deklaraci moravského národa, když v obecních a městských zpravodajích budou své občany informovat nejen o samotné Deklaraci, ale i následně o dalších zásadních aktivitách Moravské národní iniciativy.

Proč uznat moravský národ? Mnoho obyvatel Moravy se hlásí k české národnosti.

Příslušnost k národu, stejně jako k náboženství, je otázkou svědomí jedince. Stát tyto oblasti neovládá. Rozumný stát respektuje svobodu svědomí svých občanů a jejich vůli hlásit se k tomu či onomu národu a náboženství. Podpisem pod Deklaraci se projevuje uznání toho, že občané a voliči našeho státu se mohou hlásit k jakékoli národnosti, včetně moravské, a stát je povinen tuto volbu respektovat.

Proč obnovit Moravskou zemi?

Většina příslušníků moravského národa chce obnovu Moravské země. Ale přihlášení se k národu nemá přímý vliv na vnitřní uspořádání státu. Ovšem obnovu Moravské země vnímáme jako nástroj decentralizace. Praha bohatne i díky tomu, že je centrem státu. Je spousta věcí, které by si lid na Moravě mohl spravovat sám, včetně toho, že pracovní místa na různé byrokratické činnosti v Praze by se měla zrušit či přesunout na Moravu.

Které město bude hlavním městem Moravské země? Jak bude vypadat moravský znak, moravská zemská vlajka a jaká bude moravská hymna? 

O hlavním městě Moravské země, o moravském znaku, podobě moravské zemské vlajky, případně moravské zemské hymně rozhodnou na svém pravděpodobně prvním zasedání poslanci zemského parlamentu (sněmu) po volbách do Moravského zemského parlamentu (sněmu). Předpokladem obnovení Moravské země, je schválení příslušného ústavního zákona Parlamentem České republiky.